Stichting

Het bestuur bestaat uit Jennifer Bakker, Carla Veldhuis, Pieter Klop en als penningmeester Marita Schiettekatte.

De stichting Intuitive Arts Movement is opgericht in april 2020 en is gevestigd in Woerden. De stichting is een erkende ANBI. 

Het doel van stichting Intuitive Arts Movement is om vanuit christelijke grondslag jongeren te trainen in het ontwikkelen van een stabiele identiteit en hun creatieve talenten. Zodat zij hun talenten gaan inzetten ten behoeve van de samenleving middels creatieve en sociaal maatschappelijke projecten.
De ontwikkeling van talenten vindt plaats door middel van scholing in verschillende kunstdisciplines, het aanbieden van cursussen en workshops en het initiëren van sociaal maatschappelijke projecten.