Arts & Discipleship school

I AM is een fulltime christelijke school voor kunsten voor jongvolwassenen in Amsterdam.
Ervaren professionals geven vakles in beeldende kunst, dans, theater en Bijbelonderwijs. De missie met de school is om een beweging in gang te zetten van excellente kunsten die uitreikt naar de samenleving.

i am

I AM staat voor...

Intuitive: omdat het intuïtieve (het profetische) vaak gepaard gaat met het kunstenaarschap.

Arts: het draait om de kunsten. Het aanleren en ontwikkelen van de gaven en daarmee door kunst Gods hart zichtbaar maken.

Movement: omdat we een beweging willen zijn. We willen als kunstenaars uitreiken naar de samenleving en daarbij meegaan met de stroom van God en Zijn plannen.

School

creatieve vormingsschool

I AM is een creatieve vormingsschool en beweging die vanuit de Christelijke spiritualiteit en identiteit haar leerlingen stimuleert om aandacht te hebben voor intuïtieve processen.
Deze processen vormen samen met hun identiteit de basis van waaruit leerlingen leren hun kunstzinnige gaven en talenten te ontwikkelen en dienstbaar in te zetten in de samenleving.

Excellent

De wereld mooier maken

Ons team bestaat uit een bonte verzameling kunstenaars. We hebben allemaal ons eigen vakgebied, maar zijn verbonden in onze gedeelde visie. We zien een wereld voor ons die door kunstenaars steeds een stukje mooier wordt gemaakt. Daarom zetten wij allemaal onze ervaring en creativiteit in, zodat studenten van I AM worden getraind om met hún kunstvorm - dans, theater of beeldende kunst - hun verhaal krachtig te kunnen vertellen, en iets van Gods hart te laten zien door de kunst die ze maken.

Missie

Onze missie

Onze missie bestaat uit drie delen:
 • Studenten begeleiden in het vormen van hun identiteit door middel van Bijbelonderwijs en coaching.
 • Studenten vaardiger maken in hun kunstdiscipline zodat ze kunnen excelleren.
 • Uitreiken naar de samenleving door middel van geïnspireerde kunst en daarnaast kunst terugbrengen in de kerk.

Liefde

Geïnspireerd door Gods liefde

Bij onze opleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van de identiteit en de talenten. Onze studenten leren om zich in het creatieve proces te laten inspireren en om met en door hun kunst uit te reiken naar anderen.

Talent

Gaven en talenten

Om die gaven en talenten goed te benutten geven we naast de dans-, theater- en beeldende kunstlessen ook Bijbelonderwijs. In deze lessen begeleiden en steunen wij onze leerlingen in de ontwikkeling van hun relatie met God, zodat ze ook als kunstenaar hun identiteit in Christus vinden en kunst leren maken in vertrouwen op wat God hen ingeeft.

ID

Identiteit in Christus

Deze identiteit wordt gekenmerkt door:
 • Ik ben!
 • Ik ben een kind van de Vader.
 • Ik ben geliefd en waardevol.
 • Ik ben geaccepteerd.
 • Ik ben gerechtvaardigd.
 • Ik ben vrij.
 • Ik ben creatief.
 • Ik ben geroepen.
 • Ik ben getalenteerd.
 • Ik ben een kunstenaar.
Deze identiteit is ons gegeven. Je kan het niet verdienen. Jezus' offer is compleet!

Cultuur

Een veilige cultuur

Omdat we kunst zien als een manier om uit te reiken naar anderen is een cultuur van eer, veiligheid en respect essentieel. Dit houdt in dat we omzien naar de ander, talent (h)erkennen bij anderen en hen daarin bemoedigen en stimuleren. Het betekent ook eer voor God, voor de docenten, medestudenten en voor de medewerkers van onze partner Credo Church Amsterdam.

Join us

Ben jij ook enthousiast geworden over I AM arts & discipleshipschool na het zien van de video’s?
Wil jij ons helpen om die droom en onze missie te verwezenlijken? Join the movement! Dit kan door:

 • de school te ondersteunen met een gift.
 • door een vriend te worden van I AM en onze posts op fb en instagram te delen.
 • te bidden voor I AM en onze missie.

let art change you

join the movement

Inschrijfformulier zaterdaglessen

I AM Experience 

X